Skip to Content

Belgen niet echt fan van autodelen

Deelauto’s bestaan in België al een vijftiental jaren en maken sindsdien integraal deel uit van het mobiliteitsaanbod. De honger van de verschillende actoren lijkt de markt zeer competitief te maken. De ING International Survey heeft bij de Belgen gepolst naar hun mening over autodelen. Daaruit blijkt dat het enthousiasme voor carsharing bij de Belgen minder groot is dan wat we zien in andere Europese landen. De problemen die gelinkt zijn aan het autodelen, en die in de studie worden aangekaart, zijn nog niet allemaal opgelost. De komst van autonome voertuigen vanaf 2025 zou de sector echter een nieuwe boost kunnen geven.

Belangrijkste conclusies van de studie

  • België is een van de Europese landen waar het aantal voertuigen per 1.000 inwoners (503 in 2016) blijft toenemen en het is tevens het land dat het minste interesse toont voor autodelen.
  • In Europa telt men 373.000 deelvoertuigen voor 11,5 miljoen gebruikers. Hiervan maken 326.000 voertuigen, ofwel 4,3 per 10.000 inwoners, deel uit van particuliere deelplatformen. België zit ook aan dit gemiddelde.
  • T.o.v. de andere ondervraagde Europeanen behoren de Belgen tot de groep die het minst bereid is zijn voertuig te delen. En dat voor bedragen die hoger liggen dan het gemiddelde.
  • België bengelt achteraan in de rij van Europese landen wat betreft het aantal gebruikers van deelwagens (3,8% van de respondenten verklaart ze te gebruiken, versus 8,7% in Frankrijk bijvoorbeeld), zelfs als aanvulling op hun voornaamste transportmiddel (1,6%).
  • 87% van de respondenten verklaart deze transportmodus niet te overwegen. 4,2% is toch bereid deze optie het komende jaar te bekijken als tweede transportmiddel.
  • Als een van de obstakels die de uitbreiding van deelauto’s in de weg staat, verwijst de enquête naar de emotionele gehechtheid van de Belgen aan hun auto, vooral bij de jongere generaties (74% van de ondervraagde Belgen tussen 18 en 24 jaar hecht een emotionele waarde aan zijn voertuig vs 43,5% van de 55-64 jarigen). Daarnaast spelen ook andere factoren, gelinkt aan gebruikerservaringen met deelauto’s en/of de mening die potentiële gebruikers hierover hebben.
  • De ervaring verwijst ook naar een dubbele moeilijkheid van dit model: de dagelijks variërende vraag (terwijl er een vast aanbod aan voertuigen per dag is) en de grillen van de zelfbediening. De studie van ING suggereert bovendien dat vooral de ontwikkeling van autonome voertuigen de vraag naar nieuwe voertuigen zal verminderen vanaf 2025 en zal toelaten de deelauto-vloot te verdriedubbelen tussen 2025 en 2035. Maar wellicht ziet carsharing er tegen dan helemaal anders uit…

Hieronder kunt u de volledige publicatie raadplegen.

Terug naar boven