Skip to Content
Beleggersvertrouwen daalt in het Zuiden van het land door overstromingen

Beleggersvertrouwen daalt in het Zuiden van het land door overstromingen

Toch ziet 1 op 2 Belgische beleggers de economie de komende drie maanden aantrekken

Vrijdag 13 augustus 2021 – Brussel – De ING-beleggersbarometer trappelt ter plaatse in juli. De overstromingen in het Zuiden van het land hebben wellicht een invloed gehad op hoe Belgische beleggers de evolutie van de economische groei inschatten, zeker tegen het einde van de maand juli. “Het is immers opmerkelijk dat in juli het percentage respondenten dat de economie positief zag evolueren bij de Franstaligen zakte van 41% naar slechts één op drie beleggers (34%), terwijl het bij de Nederlandstaligen steeg van 46% naar net niet de helft van de beleggers (49%)”, stelt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING België. Toch ​ blijft het geloof in het economische herstel intact. Dat neemt niet weg dat de Belg nog voorzichtig is met zijn bestedingen en er nog steeds veel wordt gespaard. Beleggers blijven in de beurs geloven, terwijl obligaties weinig enthousiasme kunnen opwekken. Dat heeft alles te maken met de weinig aantrekkelijke langetermijnrente, die volgens een grote meerderheid van de beleggers structureel laag zal blijven. ​

Na drie opeenvolgende stijgingen trappelt de ING-beleggersbarometer ter plaatse in juli. Met 123 punten (124 in juni) blijft de barometer echter ruim boven het neutrale niveau van 100 punten. Dat wijst erop dat de beleggers nog altijd veel vertrouwen hebben. Ondanks de opkomst van de deltavariant van het coronavirus, blijven de meningen over de recente economische groei vrijwel even positief als in juni. Opmerkelijk is wel dat de Belgische beleggers het conjunctuurverloop tegen het einde van de maand juli iets minder positief inschatten.

“Dat kan wellicht te maken hebben met de overstromingen in het Zuiden van het land “Het is immers opmerkelijk dat in juli het percentage respondenten dat de economie positief zag evolueren bij de Franstaligen zakte van 41% naar slechts één op drie beleggers (34%), terwijl het bij de Nederlandstaligen steeg van 46% naar net niet de helft van de beleggers (49%)” Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING België

Bijna één op twee Belgische beleggers ziet economie in de komende drie maanden aantrekken

De Belgische beleggers schatten de evolutie van de economie al bij al positief in, want bijna de helft ​ van de beleggers (48%) ziet de Belgische economie in de komende drie maanden verder aantrekken. Amper 20% ziet het minder rooskleurig in. De financiële toestand van de gezinnen kent dan ook een gunstige evolutie. Zo meldde één op de vier Belgische beleggers (26%) een verbetering op dat vlak, het hoogste percentage sinds april 2015. Ook voor de komende maanden verwacht een vierde van de respondenten (24%) beterschap, terwijl amper 13% een verslechtering anticipeert.

Spaarneiging hoog: overgrote deel van beleggers (81)%) zou een premie beleggen of sparen

Toch is het niet zo dat de Belgen het tijdens de pandemie gecumuleerde spaargeld massaal weer zullen spenderen. 31% zegt dan wel dat als de coronacijfers gunstig evolueren hij of zij geneigd zal zijn om meer geld uit te geven, maar bijna evenveel beleggers (30%) zijn dat weer helemaal niet van plan. Liefst 42% van de Belgen beweert trouwens dat hij of zij nu meer let op de uitgaven dan voor de coronapandemie. Het overgrote deel van de respondenten (81%) die een premie van 5000 euro zou ontvangen, zou het geld beleggen (44%) of sparen (37%). Slechts 13% van de respondenten zou het grootste deel ervan uitgeven. Dat toont aan de Belgen nog steeds de neiging hebben om hun geld te sparen.

Obligaties in het verdomhoekje

De beursstemming blijft opperbest. Zo ziet 43% van de geënquêteerden de beurs in de komende maanden verder stijgen. Slechts 20% denkt dat het wel eens de omgekeerde richting zou kunnen uitgaan. De risicobereidheid is dan ook nog altijd hoog. Zo vinden meer beleggers (30%) het een goed moment om in risicovolle sectoren te investeren dan er zijn die momenteel obligaties aanbevelen (22%). Maar dit was ook in de eerste jaarhelft van 2021 al het geval. Uit de enquête blijkt dat 32% van de beleggers dit jaar aandelen heeft gekocht, 27% beleggingsfondsen, 15% tak-23 beleggingsverzekeringen, terwijl amper 13% in obligaties heeft belegd.

Dat heeft natuurlijk veel te maken met de weinig aantrekkelijke rentevoeten. Liefst 78% van de beleggers vindt het huidig renteniveau (zeer) laag. Interessant is dat vooral bij de oudere beleggers deze overtuiging leeft. Meer dan 90% van de beleggers boven de 55 jaar vindt de rente laag of zeer laag. Zij hebben natuurlijk tijden meegemaakt dat obligatierentes veel aantrekkelijker waren. Wie pas de laatste vijf jaar begon te beleggen, kreeg te maken met een gemiddelde 10-jaarrente van amper 0.35%.

“Blijkbaar maken beleggers zich weining illusies over de kans dat hoge rentevoeten snel zullen terugkomen, want nauwelijks 20% denkt dat een normaal peil van de 10-jaarrente op een Belgische staatsobligatie meer dan 1% bedraagtPeter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING België

Obligaties zouden dan ook nog een tijdje in het verdomhoekje kunnen blijven staan.

 

ING Beleggersbarometer juli
ING Beleggersbarometer juli

 

Terug naar boven