Skip to Content

beleggersbarometer Belgische belegger is klimaatbewust

De ING-beleggersbarometer stijgt licht in mei

De ING-beleggersbarometer stijgt licht in mei en weerspiegelt nu al 7 maanden op rij een goed beleggingsklimaat. Belgische beleggers blijken zich terdege bewust van de opwarming van de aarde en een meerderheid houdt met dit thema rekening bij de samenstelling van zijn portefeuille.

De ING-beleggersbarometer liet in mei een lichte stijging optekenen tot 119 punten, na april op 116 te hebben afgeklokt. Daarmee noteert de barometer nu al voor de zevende opeenvolgende maand boven het neutrale niveau van 100 punten.

De meeste componenten van de ING-beleggersbarometer blijven op goed weer staan. Liefst 43% van de beleggers zag een positieve conjunctuurevolutie in de voorbije maanden. Dat is het hoogste peil in bijna twee jaar tijd. Ook de toekomstverwachtingen blijven goed: 33% ziet de Belgische economie in de komende maanden verder aantrekken, terwijl amper 15% er een minder goed oog in heeft. Het is al van mei 2011 geleden dat er zo weinig zwartkijkers te bespeuren vielen.

Wat vooral opvalt, is dat de meeste beleggers best tevreden zijn met de resultaten van hun beleggingsportefeuille het voorbije halfjaar. De helft van de respondenten zag het rendement op zijn portefeuille positief evolueren. Amper 15% ervoer een daling van het rendement op zijn beleggingen. Voor de komende drie maanden blijft 37% hopen op een verderzetting van de goede rendementen, terwijl 12% vreest dat het wel eens een minder goede beleggingsperiode zou kunnen worden.

Klimaatopwarming

Met de recente opzegging van het Akkoord van Parijs door de Amerikaanse president Donald Trump, staat de klimaatopwarming weer volop in de belangstelling. In mei peilde de ING-beleggersbarometer al naar de houding van Belgische beleggers met betrekking tot deze problematiek. Liefst 85% van de geënquêteerden is het eens met de stelling dat de aarde opwarmt. Voor 4% is dat helemaal niet zo zeker. Opmerkelijk is dat bij de jongere beleggers (jonger dan 45 jaar) de overtuiging dat de aarde opwarmt net iets minder uitgesproken is dan bij de oudere beleggers. Daarnaast is 79% van de beleggers het eens met de stelling dat de klimaatopwarming door de mens wordt veroorzaakt (5% is het hiermee oneens).

 
60% van de beleggers houdt overigens rekening met het thema klimaatopwarming bij de samenstelling van zijn portefeuille. Zo ziet de helft van de Belgische beleggers liever geen bedrijven die actief zijn in fossiele brandstoffen in zijn portefeuille. Ongeveer een derde van de beleggers is er trouwens van overtuigd dat hij door zijn portefeuillestrategie een steentje kan bijdragen in de strijd tegen de opwarming van de aarde, terwijl 19% denkt dat dit geen verschil zal uitmaken.

Beleggen in de klimaatvriendelijke investeringen hoeft niet in de weg te staan van het rendement. Liefst 33% meent dat beleggingen in milieuvriendelijke bedrijven in de komende 5 jaar gemiddeld meer zullen opbrengen dan beleggingen in bedrijven die geen rekening houden met hun impact op het milieu. 11% denkt dat deze strategie minder goed zal renderen.

_________________

Voor meer informatie:

Persdienst ING België : + 32 2 547 24 49 ou + 32 2 547 26 37, pressoffice@ing.be

Peter Vanden Houte, Chief Economist :, peter.vandenhoute@ing.be

Contacteer ons
Vanessa Zwaelens Head of External Communication
Vanessa Zwaelens Head of External Communication

Follow ING on