Skip to Content
Beleggers verwachten hoogste langetermijnbeursrendement in meer dan tien jaar

Beleggers verwachten hoogste langetermijnbeursrendement in meer dan tien jaar

ING-beleggersbarometer: mannen schatten eigen beleggingskennis hoger in dan vrouwen

Donderdag 21 oktober 2021 – Brussel – De ING-beleggersbarometer veert op in september. Niet alleen de conjunctuurverwachtingen zitten in de lift, ook de verwachtingen rond beursreturns stijgen naar het hoogste peil in meer dan tien jaar tijd. De verwachting van de gemiddelde jaaropbrengst van een aandelenbelegging op tien jaar is gestegen naar 8%. Vooral mannen en jongeren denken dat ze meer kennis hebben dan gemiddeld als het gaat over beleggen. Hoewel beleggers weten dat aandelenbeleggingen een langetermijnaangelegenheid is, denkt een kwart dat men met een gediversifieerde portefeuille op een à vijf jaar geen verlies zal lijden.

Beleggersbarometer oktober
Beleggersbarometer oktober

Een op de twee beleggers verwacht de komende maanden een sterkere economie

“Na twee opeenvolgende dalingen laat de ING-beleggersbarometer in september opnieuw een stijging optekenen. Met 121 punten staat de barometer ruim boven het neutrale niveau van 100 punten, wat erop wijst dat beleggers de financieel-economische omgeving gunstig inschatten”.Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING België

Liefst 48% van de respondenten zag een sterkere economie in de voorbije maanden, terwijl voor 26% het tegendeel gold. Voor de toekomst blijft er optimisme: bijna een op de twee (48%) ziet de toestand voort verbeteren. Amper 21% verwacht een verslechtering. Waar voor het nabije verleden Franstaligen zich wat negatiever uitlaten omtrent de conjunctuurevolutie, vermoedelijk vanwege de waterellende in het Zuiden van het land, is er minder verschil tussen Franstaligen en Nederlandstaligen wat de toekomstverwachtingen betreft.

Bijna de helft van de beleggers verwacht komende maanden stijgende aandelenkoersen

Wat de beurs betreft, zijn de verwachtingen zo nodig nog hoger gespannen: liefst 47% ziet de aandelenkoersen stijgen in de komende drie maanden, tegenover slechts 20% die een daling verwachten. We moeten al teruggaan tot 2015 om zo’n groot beursoptimisme te vinden. Ook is de verwachting van de gemiddelde jaaropbrengst van een aandelenbelegging op 10 jaar gestegen naar 8% en dat is het hoogste cijfer sinds november 2008. Liefst 27% van de beleggers gelooft dat aandelen in de komende tien jaar gemiddeld meer dan 10% per jaar opleveren.

Dat lijkt wel een zeer optimistische inschatting, gegeven dat de waarderingen vanuit historisch oogpunt niet goedkoop zijn en in periodes van lage rentes de toekomstige aandelenreturns meestal ook aan de lage kant liggen."
Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING België

Bij de jonger dan 35-jarigen rekent zelfs 38% op lange-termijnrendementen van gemiddeld meer dan 10% per jaar. De hooggespannen rendementsverwachtingen verklaren waarschijnlijk ook waarom relatief meer jongere beleggers het een goed moment vinden om in risicovolle sectoren te investeren. Waar 31% van alle respondenten zo’n meer risicovolle belegging wel ziet zitten, is dat bij de jongeren 38%.

Mannen hebben meer vertrouwen in eigen beleggingskennis dan vrouwen

Als gepeild wordt naar hun kennis over beleggen, zegt 24% van de ondervraagde beleggers dat hij er meer dan gemiddeld over weet. Maar 31% is niet te beroerd om toe te geven dat hij er waarschijnlijk minder dan gemiddeld van kent. Er zijn echter grote verschillen. Zo schat bij de mannen 30% zijn beleggingskennis bovengemiddeld in en maar 24% lager dan gemiddeld. Bij de vrouwelijke beleggers is het precies omgekeerd. Slechts 17% denkt een bovengemiddelde kennis van beleggen te hebben, terwijl liefst 40% toegeeft er waarschijnlijk niet zoveel van te weten. Het vertrouwen in de eigen beleggingskennis is ook groot bij de beleggers jonger dan 35 jaar, waar 37% zich bovengemiddeld begaafd acht op beleggingsvlak. Dit vertaalt zich ook in de inschatting van de eigen beleggingsprestaties. Daar denkt 32% van de jongere beleggers dat hij over de voorbije 12 maanden een beter rendement heeft gehaald dan de gemiddelde belegger, terwijl bij de hele beleggerspopulatie maar 25% deze mening is toegedaan. “Uit internationaal onderzoek blijkt dat een teveel aan vertrouwen in de eigen beleggingsexpertise vooral voorkomt bij mannen en bij jongeren en dit lijkt door de ING-beleggersbarometer te worden bevestigd voor België,” volgens Peter Vanden Houte.

Kwart van de beleggers denkt met een gediversifieerde portefeuille op een à vijf jaar geen verlies te lijden

Drie kwart van de beleggers is het eens met de stelling dat beleggen iets voor de lange termijn is (bij de jongeren is dat wel maar 53%). De vraag is natuurlijk hoe lang de lange termijn is. Hoewel zeer uitzonderlijk, zijn er in het verleden periodes van tien jaar geweest dat een aandelenbelegging geen positieve return opleverde. Maar toch denkt 68% van de beleggers dat wie een aandelenportefeuille met een goede spreiding over verschillende bedrijven en sectoren minstens 10 jaar aanhoudt, geen verlies zal lijden. Een kwart van de beleggers denkt zelfs dat men op zo’n gediversifieerde aandelenportefeuille zeker geen verlies zal lijden met een beleggingshorizon van een tot vijf jaar. Merkwaardig is dat 43% van de geënquêteerden de stelling onderschrijft dat wie winst wil maken met een aandelenbelegging er bijna elke dag mee moet bezig zijn. Ook denkt 39% dat men regelmatig moet kopen en verkopen. Maar het kan natuurlijk ook dat beleggen als een hobby wordt gezien, waardoor men er automatisch meer mee bezig is. Bijna de helft van de beleggers omschrijft het opvolgen van zijn portefeuille inderdaad als een boeiende of aangename bezigheid.

Terug naar boven