Banken en overheid treffen maatregelen om bedrijven en particulieren financieel zo goed mogelijk bij te staan in coronacrisis

Banken en overheid treffen maatregelen om bedrijven en particulieren financieel zo goed mogelijk bij te staan in coronacrisis

Persbericht van FEBELFIN

De federale regering, de Nationale Bank van België en de financiële sector slaan de handen in elkaar om de kredietverlening aan particulieren, zelfstandigen en bedrijven te ondersteunen.

 • De huidige coronacrisis is niet alleen een gezondheidscrisis maar raakt ook het sociale en economische weefsel van dit land.
 • Veel bedrijven en hun werknemers ondervinden een grote impact van de crisis.
 • De banken willen extra inspanningen doen om de Belgische economie te ondersteunen.
 • Samen met de Nationale Bank van België en de minister van Financiën Alexander De Croo heeft Febelfin een garantieregeling uitgewerkt.
 • Eerder werd al bekendgemaakt dat ook particulieren een beroep konden doen op uitstel van betaling op het kapitaal van hun hypothecaire lening, en dit zonder kosten.

De coronacrisis raakt ons land in al zijn facetten: maatschappelijk, sociaal en economisch. Ook de ondernemerswereld is bijzonder hard getroffen. Onder meer problemen met de toevoer van grondstoffen, sterk afgenomen verkoopcijfers en verplichte sluitingen – in combinatie met het doorlopen van bepaalde financiële kosten en verplichtingen - leiden ertoe dat de meeste bedrijven momenteel door een heel moeilijke periode gaan. Vanzelfsprekend heeft dit ook een impact op de vele mensen die ze tewerkstellen.

Johan Thijs, voorzitter Febelfin:  “De Belgische banken willen de economie maximaal ondersteunen in deze moeilijke periode. Ze gaan een ongeziene inspanning doen voor de bedrijven en particulieren die in financiële moeilijkheden dreigen te komen door de coronacrisis. De doelstelling is om hen alle kansen te geven om snel terug te kunnen keren naar een normale situatie, en dit met de minst mogelijke schade op alle vlakken. In één zin: de banksector ondersteunt maximaal de continuïteit van de Belgische bedrijven en particulieren.”

Alexander De Croo, minister van Financiën: “Dit is een uitzonderlijke crisis die om uitzonderlijke maatregelen vraagt. We zetten op dit moment alles op alles om te voorkomen dat gezonde bedrijven overkop gaan en gezinnen in betaalproblemen komen. Dat zou een negatieve spiraal op gang brengen en de huidige crisis alleen nog maar groter maken. We doen er dan ook alles aan om gezinnen en bedrijven bij te staan.”

“We moeten absoluut vermijden dat bedrijven, zelfstandigen en gezinnen die voor de Coronacrisis geen financiële problemen hadden door de zware schok die deze pandemie veroorzaakt in moeilijkheden komen,” zegt Gouverneur Pierre Wunsch. “De centrale banken van het eurogebied, zoals jullie Nationale bank van België samen met de ECB, doen alles wat noodzakelijk is om de gevolgen van deze crisis te beperken.”

Uitstel van betaling en garantieregeling

De banken en de overheid zijn zich heel erg bewust van de moeilijke situatie waarin zowel bedrijven als particulieren zich nu bevinden. Ze willen hen dan ook zo goed mogelijk ondersteunen en financieel begeleiden. Op die manier krijgen ze alle kansen om deze turbulente periode zo goed mogelijk door te komen en snel een stabiele financiële situatie terug te vinden van zodra de coronacrisis ingedijkt is.

Samen met de minister van Financiën, en met de ondersteuning van de Nationale Bank van België, heeft de sector een overeenkomst voor levensvatbare bedrijven uitgewerkt, gebaseerd op twee pijlers:

 1. De financiële sector engageert zich om zowel levensvatbare bedrijven en zelfstandigen als hypothecaire kredietnemers die betalingsproblemen dreigen te hebben door de coronacrisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020, en dit zonder aanrekening van kosten.
 2. De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen.

De garantieregeling zal de volgende kenmerken hebben:

 • Het gaat om een totaal waarborgbedrag van 50 miljard euro.
 • Alle nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden (excl. herfinancieringskredieten) die tot en met 30 september 2020 worden verstrekt, zullen onder de garantieregeling vallen.
 • Nadat de garantieregeling is afgelopen, zal worden bekeken hoeveel verliezen er op de kredieten binnen de garantieregeling werden geboekt. De lastenverdeling tussen de financiële sector en de overheid is als volgt:
  • De eerste 3% aan verliezen op het totaal aan nieuwe kredieten zal volledig door de financiële sector worden gedragen.
  • Voor de verliezen tussen 3% en 5% zal 50% van de verliezen gedragen worden door de financiële sector en 50% door de overheid.
  • Voor de verliezen hoger dan 5% zal 80% van de verliezen gedragen worden door de overheid en 20% door de financiële sector.

Dat betekent dat als we naar een redelijk klassieke economische crisis gaan, de financiële sector alle verliezen draagt. Wanneer we te maken krijgen met een zeer uitzonderlijke economische crisis, neemt de overheid een stuk van de kost op zich. Over de afgelopen tien jaar (inclusief tijdens de financiële crisis van 2008-2009) bedroeg het maximale verlies ongeveer 1%. De nieuwe garantieregeling die werd overeengekomen, houdt in dat de overheid tussenkomt in de kosten wanneer de economische crisis minstens drie keer zo zwaar is als de financiële crisis van 2008-2009.

De Nationale Bank van België zal samen met Febelfin een systeem van monitoring opzetten om de garantieregeling evenals de engagementen van de sector op te volgen.

Vorige week heb ik de Belgische banken opgeroepen een bijzondere inspanning te doen. Ik ben dankbaar dat zij akkoord gaan om ten volle hun rol te spelen en een verregaand engagement op zich nemen om mee onze gezinnen en bedrijven bij te staan in deze moeilijke periode,” besluit minister van Financiën De Croo.

 

Belangrijk: de financiële sector blijft iedereen die het door de gevolgen van het coronavirus financieel moeilijk heeft of dreigt te hebben, oproepen om met zijn bankier te praten. En dit zo snel mogelijk, voor de financiële problemen onoverkoombaar zijn. Samen kunnen naar de gepaste oplossingen worden gezocht.

 

Corporate