Arbeidsmarkt en lokale democratie: één strijd?

Gemeenten met een hoge werkloosheid hebben doorgaans ook te kampen met een lage participatiegraad op de arbeidsmarkt. Dit vertaalt zich in een werkzaamheidsgraad die sterk afwijkt van gemeente tot gemeente. Nog verrassender is dat er in de gemeenten een sterk verband bestaat tussen werkzaamheidsgraad en het percentage geldige stemmen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Is er hier sprake van een oorzakelijk verband, of spelen er nog andere elementen mee? Het lijkt er in elk geval op dat de strijd om de werkgelegenheid en de betrokkenheid bij de lokale democratie samen gewonnen (of verloren) wordt.

Economic Research