Skip to Content

Ambities van twee goede buren, over de grenzen heen. Koninklijke Missie naar Nederland.

Ambities over de grenzen heen van twee goede buren. Koninklijke Missie naar Nederland.

België en Nederland: twee zeer competitieve, open economieën die meesurfen op de golven van de wereldeconomie. Recent zijn globale ontwikkelingen minder uitgesproken geworden. De wereldhandel stagneert en de vertakkingen van de Brexit voor de Europese economie zijn verre van duidelijk. Op dit moment zijn de Nederlandse en Belgische economie prima in harmonie, maar er liggen uitdagingen op de loer, vooral voor de groei van de export mot oren van beide landen.

Nederland en België zijn concurrenten op de wereldwijde markten, maar er is veel dat de twee landen bindt. Afgezien van een gedeelde geschiedenis en de geografische locatie met gedeelde kust en rivierdelta's, zijn beide middelgrote, open economieën met een sterk vermogen om te innoveren en een overlappende industrie- en export. .

Lees de volledige studie (in het Engels) naar aanleiding van de Koninklijke missie naar Nederland hier.

___
Voor meer informatie:
Philippe Ledent, Senior Economist, +32 2 547 31 61, philippe.ledent@ing.be

Contacteer ons
Vanessa Zwaelens Head of External Communication

Follow ING on