Skip to Content

Afschaffing speculatietaks zal niet volstaan om de handel in kleine aandelen te herstellen

De ING-beleggersbarometer stabiliseert in februari op een hoog peil.

De ING-beleggersbarometer stabiliseert in februari op een hoog peil. De risicobereidheid van Belgische beleggers lijkt wat toe te nemen. Nu de speculatietaks is afgeschaft, plant een aantal beleggers opnieuw meer transacties te doen, al verwacht een meerderheid van de Belgische beleggers niet dat het handelsvolume in kleine aandelen naar het niveau van voor de invoering van de speculatietaks zal terugkeren.

De ING-beleggersbarometer blijft in februari op het hoge niveau van 116 punten (100 = neutraal niveau), wat betekent dat Belgische beleggers nog altijd een goed gevoel hebben bij de ontwikkelingen op de financiële markten. Economisch zit het alvast snor. 40% van de Belgische beleggers denkt dat de conjunctuur in de komende 3 maanden verder zal aantrekken. Het was al van mei 2015 geleden dat er zoveel optimisme in de lucht hing. Interessant is wel te vermelden dat dit optimisme vooral langs Nederlandstalige kant is te vinden, met liefst 46% van de beleggers die de economische toekomst door een roze bril bekijkt, terwijl het bij de Franstaligen maar om 29% van de respondenten gaat.

Ook de beursstemming blijft opperbest. Zo ziet 38% van de beleggers de beurs in de komende maanden verder stijgen. Slechts 19% heeft hier zijn twijfels bij. In deze omstandigheden is het niet verwonderlijk dat de Belgische belegger weer wat meer risico durft nemen in zijn beleggingskeuzes. Voor 28% is het nu een goed moment om in meer risicovolle beleggingen te stappen, het hoogste niveau in bijna twee jaar. Daarnaast denkt 31% dat het moment rijp is om te beleggen in iets minder risicovolle sectoren. Met amper 19% voorstanders blijven obligatiebeleggingen nog altijd in de kou staan, wat niet verwonderlijk is gezien het nog steeds erg lage rentepeil.

Afschaffing speculatietaks
Nu de Belg weer wat meer zin heeft in beleggen, ziet hij zich wel geconfronteerd met toenemende belastingen op beleggingsopbrengsten. De speculatietaks werd dan wel afgeschaft, maar tegelijkertijd werd de roerende voorheffing op 1 januari van 27% naar 30% opgetrokken. Uit de enquête blijkt dat liefst 37% van de beleggende Belgen daar niet van op de hoogte was. Interessant is wel dat de kennis van dit feit gecorreleerd blijkt met de leeftijd. Bij de jongere beleggers (& t; 35 jaar) had 50% hier maar van gehoord, terwijl bij de 65-plussers liefst 76% op de hoogte was van deze belastingverhoging. Voor 23% van de respondenten zijn deze overheidsbeslissingen overigens een reden om andere financiële producten te kopen. Volgens een kwart van de beleggers zal de roerende voorheffing in de komende twee jaar trouwens nog verder stijgen, terwijl 7% de hoop koestert dat ze weer naar beneden zal gaan.

Een van de grote negatieve gevolgen van de invoering van de speculatietaks was dat de handel in vooral kleine aandelen fors afnam, waardoor ook de inkomsten uit beurstaksen tegenvielen, een fenomeen dat door een eerdere enquête in het kader van de ING-beleggersbarometer reeds was voorspeld. De recente afschaffing van de speculatietaks is voor 18% van de Belgische beleggers een aanleiding om weer frequenter aandelen te kopen en te verkopen. Bij de zeer actieve beleggers loopt dit percentage zelfs op tot 35%. Toch denkt maar 21% van de geënquêteerden dat de handel in kleine aandelen naar het niveau van voor de invoering van de speculatietaks zal terugkeren, terwijl 47% meent dat dit niet zal gebeuren. Blijkbaar zal het ondanks de afschaffing van de speculatietaks nog een tijdje duren vooraleer de negatieve effecten van deze belastingen verdwenen zullen zijn; het is zelfs onzeker of ze volledig zullen verdwijnen.


Voor meer informatie:
Persdienst ING België: + 32 2 547 24 84, pressoffice@ing.be
Peter Vanden Houte, Chief Economist: +32 2 547 80 09, peter.vandenhoute@ing.be

Contacteer ons
Vanessa Zwaelens Head of External Communication

Follow ING on