Skip to Content

75% van de Belgen tevreden met zijn (dure) woning

ING Focus - Belgian Real Estate 2016/2

ING peilde in 15 landen, waaronder België, naar de houding van de mensen ten opzichte van hun woning.

De belangrijkste bevindingen voor België zijn:

  1. Drie op de vier Belgen zijn tevreden met hun woning;  de Belgen in de leeftijdsgroep van 35 tot 44 zijn het minst tevreden met hun huidige woning. Maar buiten de reistijden en de energie-efficiëntie zijn de Belgen over het algemeen tevreden met hun huidige woonsituatie;
  2. Meer dan één op de drie Belgen zou graag willen verhuizen, maar dit kan niet vanwege het prijsniveau dat volgens de respondenten waarschijnlijk niet zal dalen;
  3. Eén op de vijf Belgen denkt dat de daling van de rente de prijzen heeft opgedreven en twee op de drie Belgen denken dat deze prijsstijging zal aanhouden;
  4. Er zijn minder Belgen dan voorheen die problemen met het betalen van hun lening of huur aangeven, maar meer dan één op de drie Belgen is van mening dat het prijsniveau een belemmering vormt voor het verkrijgen van betere huisvesting (wat praktische gevolgen kan hebben voor hun sociale leven);
  5. Belgische jongeren zullen eens te meer een duwtje in de rug van hun ouders ontvangen, al delen ze niet altijd deze mening. België is niet het land waar dit het meest blijkt voor te komen;
  6. De aanschaf van een huis vergt offers, zowel voorafgaand aan de koop als op het moment van de actie.

Het internationale onderzoek is beschikbaar in het Engels op de website van Ezonomics en bevat de resultaten van de enquête gehouden in diverse landen waaronder België.    

Daarnaast blijkt uit een analyse van de recent gepubliceerde cijfers van de FOD Economie met betrekking tot de vastgoedprijzen dat de prijzen van het onroerend goed zijn opgedreven door de scherpe daling van de rente in 2015 en met circa 5% zijn gestegen, een hoger percentage dan verwachte. Voor bepaalde onroerende goederen, zoals de huizen in Brussel, was de hausse nog groter. Met de stabilisatie van de rente lijkt deze tendens in 2016 overigens sterk af te nemen. We verwachten nog steeds een positieve prijs evolutie, die echter slechts de helft van die van 2015 zal bedragen, met uitzondering voor de appartementen in Wallonië en Brussel waarvan de ontwikkeling in 2015 ruim onder de verwachtingen lag.

___
Voor meer informatie:
Julien Manceaux, Senior Economist, + 32 2 547 33 50, Julien.Manceaux@ing.be

Contacteer ons
Vanessa Zwaelens Head of External Communication

Follow ING on