Skip to Content
Twee op de drie Belgen overwegen milieuvriendelijke wagen binnen de twee jaar te kopen

Twee op de drie Belgen overwegen milieuvriendelijke wagen binnen de twee jaar te kopen

ING-studie elektrische automarkt: tekorten aan halfgeleiders vormen reëel risico voor productie elektrische voertuigen

Zondag 26 september 2021 – Brussel – Twee op de drie Belgen overwegen binnen de twee jaar een milieuvriendelijke wagen aan te schaffen. Ze willen dat niet alleen omdat het beter is voor het milieu, maar ook omdat ze denken dat het tegen dan verplicht is. Ook vindt meer dan de helft van de Belgen (57%) dat politici prioriteit moeten maken van volledig elektrisch openbaar vervoer. Dat blijkt uit een studie van ING België over de elektrische automarkt bij 1.200 Belgen1 ter afsluiting van de Europese mobiliteitsweek. ING-econoom Philippe Ledent verwacht ook in zijn analyse dat tegen het einde van het jaar wereldwijd de helft meer nieuwe elektrische wagens zullen verkocht worden. Volgens de ING-econoom vormen de tekorten aan halfgeleiders, een cruciaal onderdeel van elektrische wagens, echter een reëel risico voor de productie van elektrische voertuigen. De langere levertijden kunnen de toename van het aantal inschrijvingen van nieuwe elektrische voertuigen dit jaar toch nog beperken.


​Hoewel vandaag slechts 1% van de wereldwijde autovloot uit elektrische en hybride wagens bestaat zal dat percentage de komende jaren stelselmatig stijgen.

“We zien de komende jaren een opmerkelijke verschuiving. Alleen al dit jaar neemt het aantal nieuw verkochte elektrische wagens wereldwijd met de helft toe. Tegen het einde van het jaar verwachten we een stijging van 4% tot 6%, een percentage dat tegen volgend jaar verder oploopt tot 8%."
ING-econoom Philippe Ledent

Europa is met 14% wereldwijd koploper met de meest verkochte nieuwe elektrische voertuigen. Daarop volgt China met aan het einde van dit jaar 9% elektrische voertuigen in de nieuwe verkoop. Noorwegen leidt de wereldwijde verschuiving met een overgrote meerderheid nieuw verkochte elektrische wagens (82%) in het eerste kwartaal van dit jaar.

Populariteit plug-in hybrides ten koste van volledig elektrische wagens ​ is tijdelijk verschijnsel

Hoewel consumenten voorlopig een voorkeur hebben voor plug-in hybrides als zachte overgang naar een volledige elektrische auto, verwacht Philippe Ledent ook hier een transitie.

“De voorkeur voor plug-in hybrides bij consumenten ten koste van elektrische wagens is een tijdelijk verschijnsel. Het aandeel van plug-in hybrides zal over enkele jaren afnemen, naarmate de volledige elektrische wagens (FEV's) zich verder ontwikkelen, de prijsverschillen verdwijnen en de oplaadinfrastructuur voldoende is uitgebouwd."
ING-econoom Philippe Ledent

Twee op de drie ​ Belgen overwegen in de komende twee jaar een hybride auto te kopen

Uit de studie van ING België blijkt inderdaad dat twee op de drie Belgische automobilisten (66%) zouden overwegen om een hybride auto te kopen als zij in de komende twee jaar een personenauto (als enige auto) zouden kopen. De groep respondenten die helemaal geen hybride auto zou overwegen, blijft beperkt tot 13%. De animo voor een hybride auto is het grootst bij mannen, jongeren onder de 35 jaar en de hoogste sociale klasse.

De helft (50%) van de bestuurders willen zeker (18%) of ​ overwegen misschien (32%) een volledig elektrische auto aan te schaffen. Nederlandstaligen, mannen, mensen tussen 25 en 54 jaar en de hoogste sociale klassen staan het meest open voor de plug-in auto.

Een op de vier Belgen denkt dat een duurzame auto verplicht zal worden

Vier op de tien Belgen kiezen voor een duurzame auto omdat dit beter is voor het milieu. Eén op de vier ondervraagden (27%) geeft als belangrijkste motivatie dat zij denken dat dit type auto in de toekomst verplicht zal zijn. Voor 16% is het financiële voordeel, ook rekening houdend met de belastingen, de doorslaggevende factor. Comfort en rijplezier (10%) en de wens om met de tijd mee te gaan (6%) vervolledigen de lijst. In vergelijking met vrouwen noemen mannen vaker het financiële voordeel, terwijl voor het milieuaspect het omgekeerde geldt.

Voor degenen die geen van deze duurzamere autotypes zouden overwegen, zijn de kosten (33%) het grootste struikelblok, gevolgd door de voorkeur voor benzine of diesel (26%). Maar ook wantrouwen lijkt een cruciale factor: 17% zegt dat het nog niet 100% bewezen is dat dit type auto echt duurzamer is, 11% weet er niet genoeg van en 8% zegt dat deze auto's nog niet lang genoeg op de markt zijn om er vertrouwen in te hebben.

Belgen vinden elektrisch openbaar vervoer belangrijker dan een elektrische wagenvloot

Belgen blijken ook elektrisch openbaar vervoer hoog op de politieke agenda te plaatsen. Meer dan de helft van de Belgen (57%) vindt dat politici prioriteit moeten geven aan de volledige elektrificatie van het openbaar vervoer. Ook bijna de helft onder hen (47%) vindt dat alle bedrijfswagens elektrisch moeten zijn. Maar als het op hun eigen situatie aankomt, lijken sommigen minder geneigd om de elektrische kaart te spelen. Slechts 34% is het ermee eens dat alle nieuwe auto's tegen 2030 elektrisch moeten zijn.

Een meerderheid van de Belgen (54%) wil ook nog meer fiscaal gestimuleerd worden vooraleer men bereid is zelf een elektrische auto aan te schaffen. Bij Nederlandstaligen is de vraag naar stimuleringsmaatregelen van de overheid groter dan bij Franstaligen. Ook is te zien dat mannen het meest openstaan voor een versnelde elektrificatie van het wagenpark.

Aanhoudende tekorten halfgeleiders reëel risico voor productie elektrische voertuigen

“Tenslotte verwachten we dat de tekorten aan halfgeleiders een reëel risico blijven vormen voor voor de toename van de productie van elektrische voertuigen. Onze prognose is dat de tekorten tot het einde van het jaar en mogelijk tot in 2022 in zekere mate zullen aanhouden."ING-econoom Philippe Ledent

De beschikbaarheid van halfgeleiders speelt een cruciale factor in de productie van elektrische voertuigen omdat deze voertuigen steeds geavanceerdere chips (en accu's) nodig hebben en daarvoor afhankelijk zijn van halfgeleiders. Met name Europese fabrikanten zijn nog steeds grotendeels afhankelijk van leveringen uit andere delen van de wereld (voornamelijk Azië).

“Hoewel fabrikanten prioriteit lijken te geven aan de productie van elektrische voertuigen boven andere autotypes om de emissiedoelstellingen te halen en in de race te blijven, kunnen langere levertijden de toename van het aantal inschrijvingen van nieuwe EV's dit jaar toch beperken.”
ING-econoom Philippe Ledent

1Dit is een online enquête die in het eerste kwartaal van 2021 door IPSOS in opdracht van ING België werd uitgevoerd bij een representatieve steekproef van 1.200 financieel onafhankelijke Belgen van 18 jaar en ouder.

 

Terug naar boven