Skip to Content
11 projecten verdelen 500.000 euro om gevels van openbare gebouwen te vergroenen

11 projecten verdelen 500.000 euro om gevels van openbare gebouwen te vergroenen

Eén van de grootste uitdagingen voor onze maatschappij is klimaatverandering. Het ING Fonds voor Duurzame Gebouwen, beheerd door de KBS, stelde 500.000 euro ter beschikking om projecten te ondersteunen die de publieke ruimte vergroenen. Begin dit jaar werd een oproep gelanceerd naar de publieke sector, steden en gemeenten, universiteiten en ziekenhuizen om hiervoor projecten in te dienen. In totaal werden niet minder dan 28 projecten ingediend waaruit er nu elf geselecteerd werden die financiële ondersteuning voor hun project voor groene gevels uit het fonds zullen ontvangen.

Waarom groene gevels?

In dichtbebouwde wijken bieden ‘verticale tuinen’, zoals groene gevels soms ook worden genoemd, allerlei voordelen: naast het aangename en rustgevende effect voor de bewoners en de bezoekers, verbeteren zij ook de luchtkwaliteit, verminderen ze het lawaai, helpen ze bij het regelen van het klimaat en vangen ze het regenwater op. Groene gevels helpen ook gebouwen te isoleren tegen overmatige warmte in de zomer en kunnen de levensduur van muren verlengen door ze te beschermen tegen weer en wind en vervuiling.

Op ecologisch vlak bevorderen ze de biodiversiteit, doordat ze een schuilplaats en voedsel bieden aan een groot aantal insecten en vogels. Groene gevels kunnen ook bepaalde architectuurelementen beter tot hun recht laten komen en een troef bieden voor de buurt.

Selectie door onafhankelijke jury van experten.

Op basis van strenge criteria werden 28 projecten ingediend voor de vergroening van de buitenmuren van ziekenhuizen, stadhuizen, bibliotheken, culturele centra, sportfaciliteiten, zwembaden, musea, theaters, culturele centra, bibliotheken, mediatheken, gemeenschapscentra... Een onafhankelijke jury selecteerde er elf, die samen 500.000€ ontvangen.

Enkele van de geselecteerde projecten

Zo transformeert de stad Sint-Niklaas een oude industriesite, grenzend aan de kringloopwinkel, tot een vernieuwende omgeving voor milieubewust ondernemen en werken, met circulaire economie als innovatieve pijler. Op de site Cocon moeten mens en natuur zich verder kunnen ontpoppen als een vlinder. Centraal op de site, op de kruising van het renovatieproject en het toekomstig geefplein van de kringloopwinkel willen ze een bestaande loods aankleden met een groene gevel.

Het UMC Sint-Pietersziekenhuis te Brussel wenst zijn ​ ecologische voetafdruk te verkleinen en het ziekenhuis ecologischer te maken door middel van klimplanten te gebruiken aan hun gevel. Hiervoor zullen ze ook samenwerken met de tuiniers en werkplaatsen van de stad Brussel.

De stad Luik heeft een heel klimaatplan klaar en het project ‘Aanleg van een groene muur op de zuidgevel van het hoofdbureau van politie van Luik’ past hier volledig in. De keuze voor dit gebouw lag voor de hand, aangezien het zich in een van de meest achtergestelde gebieden van de stad bevindt in termen van vegetatie. De algehele renovatie van het gebouw omvat de klimatologische aanpassing van dit hitte-eiland. In een eerste fase werd het dak aangepakt qua isolatie en begroeiing. In een volgende fase is de renovatie van de parkeerplaats, met inbegrip van de vegetatie en het waterbeheer in verband met de groene muur aan de beurt.

U vindt een overzicht van alle projecten hier.

Een nieuwe editie van de oproep is in januari 2023 voorzien. Die zal via de nieuwsbrief ‘Klimaat, milieu en biodiversiteit’ van de Koning Boudewijnstichting aangekondigd worden.

 


Over de Fondsen waarmee ING België aan de samenleving bijdraagt

In 2005 richtte ING België een eerste filantropisch fonds op bij de Koning Boudewijnstichting, om sociale actoren in verschillende maatschappelijke thema’s te ondersteunen. Later kwamen daar andere fondsen bij. In 2021 heeft ING België haar bijdrage gedaan via het ING Fonds voor een meer Circulaire Economie, het ING Fonds voor een Digitalere Samenleving en het Fonds voor Financiële Geletterdheid. Eén van de grootste uitdagingen voor onze maatschappij nu, is klimaatverandering. ING België wil hier een belangrijke bijdrage toe leveren door o.a. duurzaamheidsinspanningen te faciliteren. Daarom werd het ING Fonds voor Duurzame Gebouwen, beheerd door de KBS, opgericht.

 

 

Terug naar boven